Recruiting

Recruiting

SPOLOČNOSŤ EXPRESS WORK VÁM PONÚKA VYHĽADÁVANIE VHODNÝCH KANDIDÁTOV NA RÔZNE PRACOVNÉ POZÍCIE.

Šetríte čas a náklady a venujte sa rozvoju Vášho podnikania. Zabezpečíme Vám výber kandidátov a garantujeme ich odborné znalosti.

HEADHUNTING
Spoločnosť EXPRESS WORK ponúka poradenstvo v oblasti vyhľadávania zamestnancov pre vyšší a stredný manažment a špecializované pozície.

Dĺžka výberového procesu je závislá od typu a náročnosti pracovnej pozície a požiadaviek na kandidáta ako aj od situácie na príslušnom trhu. EXPRESS WORK zaručuje klientovi profesionálnu etiku a diskrétnosť ako samozrejmú súčast všetkých aktivít v rámci projektu.

Konkurencieschopnosť

a otázky súvisiace s rozvojom vašej firmy

Existujú alternatívy k súčasnému systému riadenia vo vašej firme?

Personálny leasing

a jeho súčasná právna úprava

Osvedčený a flexibilný nástroj, ktorým možete rýchlo reagovať na zmeny a požiadavky trhu.

Outsourcing

ako moderný nástroj riadenia

Outsourcing minimalizuje náklady v oblastiach, ktoré nepatria k jadru podnikateľskej činnosti.