Industry

Industry

ZABEZPEČÍME PRACOVNÍKOV:
• karosár
• nástrojár
• operátor
• lakýrnik
• zámočník
• sústružník
• zvárač, brúsič
• elektrikár


VÝHODY PRE KLIENTA:
• úspora finančných nákladov
• dlhodobé zaistenie pracovných síl (v prípade potreby neustále dopĺňanie podľa požiadaviek)
• pružná regulácia pri kolísaní objemu výroby (pri znižovaní objemu výroby nemáte problém s vyplácaním odstupného)
• na základe potreby okamžité doplnenie pracovnej sily pri náhlom výpadku kmeňového zamestnanca
• možnosť prechodu zamestnanca personálnej agentúry do kmeňového stavu firmy

Konkurencieschopnosť

a otázky súvisiace s rozvojom vašej firmy

Existujú alternatívy k súčasnému systému riadenia vo vašej firme?

Personálny leasing

a jeho súčasná právna úprava

Osvedčený a flexibilný nástroj, ktorým možete rýchlo reagovať na zmeny a požiadavky trhu.

Outsourcing

ako moderný nástroj riadenia

Outsourcing minimalizuje náklady v oblastiach, ktoré nepatria k jadru podnikateľskej činnosti.