Frost

Frost

Spoločnosť EXPRESS WORK dlhoročne pôsobí v segmente skladovania potravín v logistike a špecializuje sa na obsadzovanie pozícií vo všetkých teplotných režimoch služieb FMCG (fast moving consumer goods), a najvýznamnejšími partnermi sú nadnárodné retailové reťazce.

Naše každodenné služby poskytujeme pre viacerých partnerov a dbáme na vysokú kvalitu, odbornosť a profesionálny prístup našich zamestnancov.

Pracovníci EXPRESS WORK tvoria stabilnú a funkčnú komunitu v potravinárskych logistických skladoch.

Konkurencieschopnosť

a otázky súvisiace s rozvojom vašej firmy

Existujú alternatívy k súčasnému systému riadenia vo vašej firme?

Personálny leasing

a jeho súčasná právna úprava

Osvedčený a flexibilný nástroj, ktorým možete rýchlo reagovať na zmeny a požiadavky trhu.

Outsourcing

ako moderný nástroj riadenia

Outsourcing minimalizuje náklady v oblastiach, ktoré nepatria k jadru podnikateľskej činnosti.