Agriculture

Agriculture

SPOLOČNOSŤ EXPRESS WORK PONÚKA:
• pracovníkov na obsluhu poľnohospodárskych strojov a zariadení
• sezónnych pomocných robotníkov
• ošetrovateľov dobytku a iných hospodárskych zvierat
• lesných manipulantov
• pilčíkov
• a množstvo ďalších požadovaných pozícií

ČO VÁM PONÚKAME?
• flexibilitu potrebného počtu sezónnych robotníkov, brigádnikov a obslužného personálu v súvislosti so sezónnymi výkyvmi
• oslobodenie od administratívy spojenej s prijímaním a prepúšťaním zamestnancov
• v prípade požiadavky zo strany odberateľa zabezpečenie pridelených zamestnancov pracovnými pomôckami, resp. pracovným odevom a obuvou – požadovanými ochrannými pomôckami

Konkurencieschopnosť

a otázky súvisiace s rozvojom vašej firmy

Existujú alternatívy k súčasnému systému riadenia vo vašej firme?

Personálny leasing

a jeho súčasná právna úprava

Osvedčený a flexibilný nástroj, ktorým možete rýchlo reagovať na zmeny a požiadavky trhu.

Outsourcing

ako moderný nástroj riadenia

Outsourcing minimalizuje náklady v oblastiach, ktoré nepatria k jadru podnikateľskej činnosti.