Health & care

Health & care

ZABEZPEČÍME VÁM:
• opatrovateľov a opatrovateľky
• kvalifikované zdravotné sestry
• au-pair

EXPRESS WORK PONÚKA:
• možnosť individuálneho výberu vhodnej opatrovateľky na základe vopred zaslaného a klientom odsúhlaseného profilu s podrobnými informáciami o predchádzajúcej opatrovateľskej praxi
• voľba dĺžky pobytu opatrovateľky podľa potreby rodiny opatrovanej osoby
• opatrovanie na základe živnosti alebo dočasného vyslania zamestnanca agentúry EXPRESS WORK v súlade s európskou legislatívou
• Organizačné zabezpečenie vycestovania agentúrou a zabezpečenia náhrady v prípade PN

Konkurencieschopnosť

a otázky súvisiace s rozvojom vašej firmy

Existujú alternatívy k súčasnému systému riadenia vo vašej firme?

Personálny leasing

a jeho súčasná právna úprava

Osvedčený a flexibilný nástroj, ktorým možete rýchlo reagovať na zmeny a požiadavky trhu.

Outsourcing

ako moderný nástroj riadenia

Outsourcing minimalizuje náklady v oblastiach, ktoré nepatria k jadru podnikateľskej činnosti.