Drivers

Drivers

PREČO VYUŽIŤ PERSONÁLNY OUTSOURCING VODIČOV?
• platíte len za skutočne odpracovaný čas alebo prepravený objem tovaru, resp. realizovanú dopravnú vzdialenosť
• ste flexibilný v manažovaní potrebného počtu vodičov a obslužného personálu v nadväznosti na sezónne výkyvy prepravovaných objemov a potreby trhu
• zbavíte sa mzdových nákladov v prípade práceneschopnosti vodičov
• odpadne Vám personálna agenda súvisiaca s náborom a prepúšťaním zamestnancov
• odbúrate riešenie otázok spojených so školením a testovaním vodičov v zákonne predpísanom rozsahu a termínoch
• žiadne starosti s poistením zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

SPOLOČNOSŤ EXPRESS WORK VÁM PONÚKA VODIČOV:
• osobných motorových vozidiel, úžitkových vozidiel do 3,5 tony, kamiónov pre všetky druhy prepravy vrátane nadrozmerných nákladov, MHD a diaľkových autobusových liniek, poľnohospodárskych strojov a zariadení, nákladných áut a mechanizmov pre stavebný priemysel

Konkurencieschopnosť

a otázky súvisiace s rozvojom vašej firmy

Existujú alternatívy k súčasnému systému riadenia vo vašej firme?

Personálny leasing

a jeho súčasná právna úprava

Osvedčený a flexibilný nástroj, ktorým možete rýchlo reagovať na zmeny a požiadavky trhu.

Outsourcing

ako moderný nástroj riadenia

Outsourcing minimalizuje náklady v oblastiach, ktoré nepatria k jadru podnikateľskej činnosti.